Partners

 

 

ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum. Bij ons kun je een opleiding volgen in het middelbare beroepsonderwijs of in de volwasseneneducatie. Voor bedrijven en instellingen verzorgen we contractonderwijs. Wij leiden je op voor een beroep... 

LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs)

Speciaal onderwijs binnen de PO-Raad De PO-Raad behartigt de belangen van het gehele primair onderwijs. Dus ook van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ((V)SO). Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) richt zich binnen de PO-Raad... 

Landelijk Platform EMG

Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het Platform EMG heeft tot doel.. 

 

Nijland & Kroes

Kennispraktijk voor zorg en onderwijs. We verbinden visie en kennis met de alledaagse praktijk van gezin, scholen en andere leersituaties. Voor de beroepspraktijk doen we onderzoek, ontwikkelen we programma's of...

 

Enablin+

Enablin+ is een internationaal samenwerkingsproject tussen 8 partners uit verschillende Europese landen voor kinderen en jongeren met EMB. 

Het doel van het Enablin+ project is een interdisciplinair in-service nascholingstraject te ontwikkelen voor de verschillende beroepsgroepen, samen met ouders, waarbij het accent ligt op kwaliteit van leven, participatie aan het leven, activering, onderwijs & communicatie. 

Bezoek de website

 

 

Quality of Life Centre

Het Quality of Life Centre (QoL Centre) is het landelijk expertisecentrum voor een goed en kwaliteitsvol leven van mensen met ‘complex and intensive support needs’ (CISN). In dit Centre, gevestigd in Wijhe (ov), wordt bestaande kennis voor de doelgroep doorontwikkeld en gestructureerd tot een samenhangend aanbod voor dagelijks gebruik. De resultaten worden gepresenteerd in een expo en zo beschikbaar gesteld aan publiek. Methodieken, technologische toepassingen én de combinatie van beiden, vormen een belangijk onderdeel van het aanbod. 

Bezoek de website

Brochure Quality of Life Centre