Praktische informatie

Opbouw van de opleiding

Modules & onderwerpen 

De modules zijn gebaseerd op de domeinen van kwaliteit van leven (Schalock) voor de doelgroep. Naast deze modules zijn er drie verdiepingsdagen integraal onderdeel van de opleiding (na elk blok van (gemiddeld) drie lessen vindt er een verdiepingsdag plaats).

 

Overzicht

Module 1    Fysiek welbevinden
Module 2 Emotioneel welbevinden
Module 3 Materieel welbevinden
Module 4 Sociale relaties
Module 5 Persoonlijke ontwikkeling
Module 6 Zelfbepaling
Module 7 Activeren en stimuleren
Module 8 Activeren en organiseren
Module 9 Maatschappelijke participatie (en rechten)

 

Uitwerking per module:

Module 1

Fysiek welbevinden

Onderwerpen:

 • Gezondheid
 • Houding en mobiliteit
 • Eten en drinken
 • Lichamelijke verzorging, persoonlijke hygiëne en toilet
 • Rust en Slaap
 • Alertheid
 • ADL en Zelfredzaamheid

 

Module 2

Emotioneel welbevinden

Onderwerpen:

 • Basisveiligheid
 • Zich goed voelen
 • Ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld 
 • (Moeilijk) verstaanbaar gedrag

 

Module 3

Materieel welbevinden

Onderwerpen:

 • Leef- en leeromgeving
 • Hulpmiddelen en aanpassingen
 • Materialen en persoonlijke spullen
 • Bewegingsvrijheid en vervoer
 • Inkomen
 • ICT toepassingen
  • Communicatie
  • Mobiliteit
  • Zorg

 

Module 4

Sociale relaties

Onderwerpen:

 • Contact en communicatie
 • Interacties met direct betrokkenen
 • Sensitief en responsief
 • Empathie
 • Ouders en familiebanden
 • Ondersteunde communicatie (OC)
 • Sociaal netwerk
 • Ervaringsordeningen

 

Module 5

Persoonlijke ontwikkeling

Onderwerpen:

 • Adaptieve vaardigheden (conceptueel, sociaal praktisch)
 • Leeftijd, levensfasen en mijlpalen
 • Ontwikkeling stimuleren en leren
 • Ontwikkelingsperspectief
 • Persoonlijke leer- en ontwikkelingsdoelen
 • Participatie aan activiteiten

 

Module 6

Zelfbepaling

Onderwerpen:

 • Activiteiten die aansluiten bij voorkeur en interesses
 • Invloed en keuzes maken
 • Eigen inbreng en initiatief in interacties (bevestigen)
 • Beeldvorming
 • Invloed faciliteren

 

Module 7 

Activeren en stimuleren

Onderwerpen:

 • Activiteitenaanbod
 • Ingangen
  • Beleven
  • Activeren
  • Therapie
 • Basale stimulatie
 • Zintuiglijke mogelijkheden
 • Bewegen en muziek
 • Sensomotorische activering
 • Spel
 • Cognitieve activering
 • Dag- en weekprogramma

 

Module 8

Activeren en organiseren

Onderwerpen:

 • Individu versus groep
 • DAC, KDC en onderwijs
 • Curriculum floreren en stimuLEREN
 • Individuele arrangement
 • Ontwikkeling plannen en monitoren
 • Doelen stellen, uitvoeren en evalueren

 

Module 9

Maatschappelijke participatie (en rechten)

Onderwerpen:

 • Activiteiten doen in de samenleving
 • Meedoen in de samenleving
 • Positieve beeldvorming
 • Rechten
 • Sociale rol
 • Ouderparticipatie en interdisciplinaire samenwerking
 • Inclusief denken en -doen
 • Ondersteuning en Dienstverlening op weg naar 2020
 • Continious support